Menüler

DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞERON İŞÇİ RED LİSTESİ

03.03.2018

               Bölge Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz itiraz dilekçesi Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirme sonucu 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 696.Sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğin ilgili maddelerine uymadığından itiraz başvurunuz RED edilmiştir.

DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞERON İŞÇİ RED LİSTESİ

03.03.2018

               Bölge Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz itiraz dilekçesi Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirme sonucu 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 696.Sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğin ilgili maddelerine uymadığından itiraz başvurunuz RED edilmiştir.

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü