Menüler

TOPLULAŞTIRMA İLANI

24.04.2019

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 2. Kısım Arazi

Toplulaştırma ve TİGH Tamamlama Projesi kapsamında yürütülmekte olan Akçakale

İlçesi, Aydınlı Kırsal Mahallesinde 19.04.2019 tarihinde 30 gün süre ile 3. askı ilanına

çıkılmıştır.

 AT7 (aydınlı askılar)

TOPLULAŞTIRMA İLANI

24.04.2019

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 2. Kısım Arazi

Toplulaştırma ve TİGH Tamamlama Projesi kapsamında yürütülmekte olan Akçakale

İlçesi, Aydınlı Kırsal Mahallesinde 19.04.2019 tarihinde 30 gün süre ile 3. askı ilanına

çıkılmıştır.

 AT7 (aydınlı askılar)

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü