Menüler

İLAN

24.06.2019

    Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 10. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, (Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi  Kaldırım Kırsal Mahallesi ,Şanlıurfa İli   Siverek İlçesi  Avurtepe, Böğürtlen, Dönemeç, Damlıca, Erkonağı,, Gedik, Gerçek, Çatlı, Karpuzcu, Taşhan, Güllice, Ortanca, Salur, Karabahçe, Keçikıran, Çavuşlu, Yeleken, Ülkülü ve Çağdağ Kırsal Mahalleleri) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9.maddesi, Arazi  oplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca, kırsal mahallenizde Derecelendirme Komisyonu için  proje alanında arazisi bulunan maliklerin kendi aralarından seçecekleri iki asıl bir yedek üye olmak üzere üye seçimi yapılacaktır.

           Şayet belirtilen gün, saat ve yerde arazi maliklerinin çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı bir hafta sonra aynı saat ve yerde çoğunluk şartı aranmaksızın üye seçimi yapılacaktır. Kırsal Mahalle Listesi, tarih ve saat ek'te listede sunulmuştur.

Köy Listesi ve Proğram

İLAN

24.06.2019

    Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 10. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, (Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi  Kaldırım Kırsal Mahallesi ,Şanlıurfa İli   Siverek İlçesi  Avurtepe, Böğürtlen, Dönemeç, Damlıca, Erkonağı,, Gedik, Gerçek, Çatlı, Karpuzcu, Taşhan, Güllice, Ortanca, Salur, Karabahçe, Keçikıran, Çavuşlu, Yeleken, Ülkülü ve Çağdağ Kırsal Mahalleleri) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9.maddesi, Arazi  oplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca, kırsal mahallenizde Derecelendirme Komisyonu için  proje alanında arazisi bulunan maliklerin kendi aralarından seçecekleri iki asıl bir yedek üye olmak üzere üye seçimi yapılacaktır.

           Şayet belirtilen gün, saat ve yerde arazi maliklerinin çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı bir hafta sonra aynı saat ve yerde çoğunluk şartı aranmaksızın üye seçimi yapılacaktır. Kırsal Mahalle Listesi, tarih ve saat ek'te listede sunulmuştur.

Köy Listesi ve Proğram

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü