Menüler

İLAN

29.08.2019

SULAK AT-9

TADIR-AT-9  

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan "Mardin ili Artuklu ilçesi Sulak Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" ve Mardin ili Artuklu ilçesi Tandır Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" kapsamında 28.08.2019 tarihi itibarı ile otuz (30) gün süre ile 2. parselasyon planı ve yeni mülkiyet listesi mahallinde, Artuklu Belediye Başkanlığı ve Artuklu Kaymakamlığı ( Mal Müdürlüğü) ilan panosunda ilana çıkarılmış olup itirazı olanların askı bitim tarihinden itibaren onbeş (15) gün içersinde  Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

İLAN

29.08.2019

SULAK AT-9

TADIR-AT-9  

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan "Mardin ili Artuklu ilçesi Sulak Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" ve Mardin ili Artuklu ilçesi Tandır Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" kapsamında 28.08.2019 tarihi itibarı ile otuz (30) gün süre ile 2. parselasyon planı ve yeni mülkiyet listesi mahallinde, Artuklu Belediye Başkanlığı ve Artuklu Kaymakamlığı ( Mal Müdürlüğü) ilan panosunda ilana çıkarılmış olup itirazı olanların askı bitim tarihinden itibaren onbeş (15) gün içersinde  Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü