Menüler

ASKI İLAN

03.09.2019

 

AKKESE AT 7

AKKESE PAFTA

BÜYÜKÇAVUÇ

BÜYÜKÇAVUŞ PAFTA

ESER AT

ESER PAFTA

  

             Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan GAP Şanlıurfa 5.Kısım   Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama  Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi, Akkese, Eser ve Büyükçavuşlu Kırsal Mahallelerinde  1. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

ASKI İLAN

03.09.2019

 

AKKESE AT 7

AKKESE PAFTA

BÜYÜKÇAVUÇ

BÜYÜKÇAVUŞ PAFTA

ESER AT

ESER PAFTA

  

             Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan GAP Şanlıurfa 5.Kısım   Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama  Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi, Akkese, Eser ve Büyükçavuşlu Kırsal Mahallelerinde  1. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü