Menüler

İLAN

07.10.2019

      Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 9.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9.maddesi, Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Genel Müdürlüğümüzün yazılı talimatları uyarınca hazırlanan Derecelendirme Haritası, Derecelendirme Listesi ve Denklik Dönüşüm Katsayıları Haliliye İlçesi Dağeteği Kırsal Mahallesinde 02.10.2019 tarihi itibarı ile otuz (30) gün askıya çıkarılmıştır.

İLAN

07.10.2019

      Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 9.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9.maddesi, Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Genel Müdürlüğümüzün yazılı talimatları uyarınca hazırlanan Derecelendirme Haritası, Derecelendirme Listesi ve Denklik Dönüşüm Katsayıları Haliliye İlçesi Dağeteği Kırsal Mahallesinde 02.10.2019 tarihi itibarı ile otuz (30) gün askıya çıkarılmıştır.

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü