Menüler

İLAN

08.10.2019

           Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan GAP Şanlıurfa 5.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi, Bakımlı ve Oğlakçı Kırsal Mahallelerinde 1. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

 

Oğlakçı Pafta

 

Bakımlı Pafta

 

BAKIMLI_DSI-AT-7

 

OĞLAKÇI_DSI-AT-7

İLAN

08.10.2019

           Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan GAP Şanlıurfa 5.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi, Bakımlı ve Oğlakçı Kırsal Mahallelerinde 1. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

 

Oğlakçı Pafta

 

Bakımlı Pafta

 

BAKIMLI_DSI-AT-7

 

OĞLAKÇI_DSI-AT-7

Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 21 342 km2  olup, Şanlıurfa ili ile Mardin ilinin bir bölümünü (GAP-Mardin-Ceylanpınar Ovaları) kapsamaktadır.
Tarihçe
Genel Müdürlüğümüzün 25 bölgesinden birini teşkil eden bölgemiz, 1976 yılında ve Şanlıurfa merkezinde kurulmuştur. Şanlıurfa ili hudutları dahilinde hizmet vermekte olan bölgemizin görev alanına, GAP Mardin-Ceylanpınar Ovaları sulamaları projesinin Mardin ili sınırlarında kalan bölümü de (175 182 ha) dahil edilmiştir. devamı...

Bölge Müdürlüğü