Menüler

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 109 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Bu rakamın 40 adedi inşaat makineleri, 35 adedi taşıma makineleri ve 34 adedi ise taşıma vasıtasından oluşturmaktadır.

DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

CİNSİ MİKTAR (Adet)
A- İNŞAAT MAKİNALARI
Paletli Ekskavatör 9
Lastik Tekerlekli Ekskavatör 6
Paletli Traktör 8
Paletli Yükleyici 1
Lastik Tekerlekli Yükleyici 2
Lastik Tekerlekli Kan. Kaz. Yük. 3
Greyder Motorlu 6
 Vinçler 3
 Çatallı Yükleyici 2
Ara Toplam 40
B- TAŞIMA MAKİNALARI
 Müt. Kar. Kamyonlar 16
 Treyler Çekicisi 4
 Sab.Kar.Kamyonlar 7
Akaryakıt Tankerleri 3
Su Tankerleri 2
Ara Toplam 35
C- TAŞIMA VASITALARI
Minibüsler 1
Pick-up'lar 11
Kaptı-Kaçtılar 7
Arazi Kaptı-Kaçtılar 1
Binekler 7
Arazi Binekler 6
Midibüs 1
Ara Toplam 34
Genel Toplam 109