Menüler

DERECENLENDİRME İLAN

25.06.2019
Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 9.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek-9.maddesi, Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ve Genel Müdürlüğümüzün yazılı talimatları uyarınca hazırlanan Derecelendirme Haritası, Derecelendirme Listesi ve Denklik Dönüşüm Katsayıları aşağıda isimleri yazılan kırsal mahallelerde belirtilen tarih itibarı ile otuz (30) gün askıya çıkarılmış olup itirazı olan maliklerin itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

 

İLÇE

KIRSAL MAHALLE

ASKI ÇIKIŞ TARİHİ

KARAKÖPRÜ

TEKAĞAÇ

13.06.2019

KARAKÖPRÜ

YEMİŞLİ

14.06.2019

EYYÜBİYE

GÖLDERE

16.06.2019

EYYÜBİYE

YANIKÇÖĞÜR

18.06.2019

HARRAN

BÜYÜKTÜRBE

13.06.2019

BOZOVA

KEVİK

14.06.2019

BOZOVA

NORÇİN

17.06.2019

AKÇAKALE

AŞAĞICİNPOLAT

17.06.2019

BİRECİK

ÇİÇEKALAN

17.06.2019

HİLVAN

YEŞERDİ

20.06.2019

HİLVAN

GÜLUŞAĞI

21.06.2019