Menüler

İLAN

05.12.2019

        Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa 8. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri  Projesi kapsamında bulunan Harran İlçesi, Göktaş Kırsal Mahalle Bilgilendirme Askısı Parselasyon Planı   Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulmaktadır.