Menüler

KÖMAĞIL,DİKTEPE ASKI İLAN VE SULAK-TANDIR İLAN

27.12.2019

               Şanlıurfa-Suruç Taşbasan III. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TIGH Projesi kapsamında yürütülen Birecik İlçesi Kömağıl ve Diktepe Kırsal Mahallesi 3. askı parselasyon planı 26/12/2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkılmıştır.

DİKTEPE          

DSI-AT-1   DSI-AT-6     DSI-AT-8    DSI-AT-9

KÖMAĞIL           

DSI-AT-1   DSI-AT-6     DSI-AT-8    DSI-AT-9

       Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan "Mardin ili Artuklu ilçesi Sulak Mahallesi 2. Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" ve "Mardin ili Artuklu İlçesi Tandır Mahallesi 2. Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" kapsamında 26.12.2019 tarihi itibariyle otuz (30) gün süre ile 3. parselasyon planı ve yeni mülkiyet listesi mahallinde Artuklu Belediye Başkanlığı ve Artuklu Kaymakamlığı (Mal Müdürlüğü) ilan panosunda ilana çıkarılmış olup itirazı olanların askı bitim tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

SULAK VE TANDIR

SULAK 3   Sulak AT-9   TANDIR 3  Tandır AT-9