Menüler

AŞAĞIKARKUTLU, İNAPLI, İNCİRLİ, KALECİK, KÖSEVELİ ASKI İLAN

14.01.2020

       Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde yapımı devam eden Suruç Taşbasan 4. Kısım dahilinde bulunan Birecik İlçesi Aşağıkarkutlu Kırsal Mahallesinde 1. Askı parselasyon planı 16.01.2020 tarihi ile 15.02.2020 tarihleri arası askıya çıkılacaktır.

       Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde devam eden Şanlıurfa Suruç Taşbasan 4. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi dahilinde bulunan Birecik İlçesi İnaplı Kırsal Mahallesinde 2. askı parselasyon planı 17.01.2020 tarihi ile 16.02.2020 tarihleri arasında askıya çıkılacaktır.

        Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde devam eden Şanlıurfa Suruç Taşbasan 4. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi dahilinde bulunan Birecik İlçesi İncirli Kırsal Mahallesinde Bilgilendirme  askı parselasyon planı 17.01.2020 tarihi ile 16.02.2020 tarihleri arasında askıya çıkılacaktır.

DSI-AT-7 İNCİRLİ

DSI-AT-7 inaplı

DSI-AT-7 aşağıkarkutlu

        Şanlıurfa 16. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında yürütülmekte olan Haliliye İlçesi, Kalecik Kırsal Mahallesi 14.01.2020 tarihinde 30 gün süre ile Tescile Esas ve Bilgilendirme Askı Çalışması ilanına çıkılmıştır.

        Şanlıurfa-Suruç Taşbasan III. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TIGH Projesi kapsamında yürütülen Suruç İlçesi Köseveli Kırsal Mahallesi 3. askı parselasyon planı 14/01/2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkılmıştır.

köseveli

DSI-AT-1 köseveli

TR-AT-7 köseveli

DSI-AT-8 köseveli

DSI-AT-9 köseveli