Menüler

KÖKENLİ VE BOZHÖYÜK İLAN

29.01.2020

        Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Gap Şanlıurfa 6. Kısım Arazi

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında

bulunan Harran İlçesi, Kökenli Kırsal Mahallesinde 2. Askı Parselasyon Planı, Arazi

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin

1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon

Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen

duyurulur.

 

       Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Gap Şanlıurfa 6. Kısım Arazi

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında

bulunan Eyyübiye İlçesi, Bozhöyük Kırsal Mahallesinde 1. Askı Parselasyon Planı, Arazi

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin

1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon

Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen

duyurulur.