Menüler

İLAN

31.01.2020

         Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 5. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi,  Büyükçavuşlu Kırsal Mahallelerinde 2. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

BÜYÜKÇAVUŞ 2

AT1-AT7-AT9