Menüler

İLANLAR

14.02.2020

         Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde devam eden Şanlıurfa Suruç Taşbasan 4. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi dahilinde bulunan Suruç İlçesi Günebakan (Tuzeken) Kırsal Mahallesinde 2.askı parselasyon planı 14.02.2020 tarihi ile 14.03.2020 tarihleri arasında askıya çıkılacaktır.

DEST3304

tuzeken excel

        Gap Şanlıurfa 9. Kısım AT ve TİGH projesi kapsamında bulunan Bozova İlçesi Yukarıçatak ve Yalıntaş Kırsal Mahalleleri ile Karaköprü İlçesi Küçüktülmen Kırsal Mahallesinde, 3083 sayılı kanunun 6. Maddesi ve uygulama yönetmeliğinin 22. Maddesi doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz’ün teklifi ve Genel Müdürlüğümüz’ün 10.02.2020 tarih ve 92609 sayılı Olur’u ile “Zorunlu Toplulaştırma” yapılması kararlaştırılmıştır. 13.02.2020 tarihinde Yukarıçatak, Yalıntaş ve Küçüktülmen  Kırsal Mahallelerinde 30 gün süre ile "Zorunlu Toplulaştırma" ilanına çıkılmıştır.

       GAP Şanlıurfa  9. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi, kapsamında bulunan Doğrular Kırsal Mahallesinde 17.02.2020 tarihinde, Malören Kırsal Mahallesinde 18.02.2020 tarihinde ve  Hanmağara Kırsal Mahallesinde  19.02.2020 tarihinde arazi maliklerinden parselasyon planlarına esas oluşturacak tercihlerin alınması için mülakat yapılacaktır.