Menüler

ESER VE BAKIMLI

09.06.2020

            Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan GAP Şanlıurfa 5.Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi, Eser ve Bakımlı Kırsal Mahallelerinde 2. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği'nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.

bakımlı pafta

bakımlı_at1

bakımlı_at7

bakımlı_at9

bakımlı_ortofoto

eser_at1

eser_at7 

eser_at9

eser_ortafoto