Menüler

YER TESLİMİ İLAN

07.07.2020

         Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen "Mardin İli Artuklu İlçesi Tandır Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" kapsamında Tandır kırsal Mahallesinde 12.06.2020 tarihleri arasında yer teslim işlemi yapılmış, belirtilen tarihlerde yer teslimine katılmayan Arazi malikleri veya malik sıfatı taşıyanlarınn yer teslim krokileri ilgili Muhtarlığa gönderilmiş olup yazımız ekinde gönderilmekte olan krokilerin Muhtarlık yerinde 30 (otuz) gün süre ilan edilmiştir.

 

TANDIR YER TESLİMİ ALMAYAN MALİKLER-1

TANDIR YER TESLİMİ ALMAYAN MALİKLER-2

TANDIR YER TESLİMİ ALMAYAN MALİKLER--3