Menüler

DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞERON İŞÇİ RED LİSTESİ

03.03.2018

               Bölge Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz itiraz dilekçesi Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirme sonucu 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 696.Sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğin ilgili maddelerine uymadığından itiraz başvurunuz RED edilmiştir.