Menüler

ALTINDAMLA-ERDİK ve DARICALI KIRSALI TOPLULAŞTIRMA

28.02.2019
Şanlıurfa GAP 4. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TIGH Tamamlama Projesi kapsamında yürütülen Haliliye İlçesi Altındamla-Erdik ile Siverek İlçesi Darıcalı Kırsal Mahallelerinde  30 gün süre ile Zorunlu Toplulaştırma Kararı İlanına çıkılmıştır.