Menüler

TOPLULAŞTIRMA İLANI

24.04.2019

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa GAP 2. Kısım Arazi

Toplulaştırma ve TİGH Tamamlama Projesi kapsamında yürütülmekte olan Akçakale

İlçesi, Aydınlı Kırsal Mahallesinde 19.04.2019 tarihinde 30 gün süre ile 3. askı ilanına

çıkılmıştır.

 AT7 (aydınlı askılar)