Menüler

İLAN

29.08.2019

SULAK AT-9

TADIR-AT-9  

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan "Mardin ili Artuklu ilçesi Sulak Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" ve Mardin ili Artuklu ilçesi Tandır Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" kapsamında 28.08.2019 tarihi itibarı ile otuz (30) gün süre ile 2. parselasyon planı ve yeni mülkiyet listesi mahallinde, Artuklu Belediye Başkanlığı ve Artuklu Kaymakamlığı ( Mal Müdürlüğü) ilan panosunda ilana çıkarılmış olup itirazı olanların askı bitim tarihinden itibaren onbeş (15) gün içersinde  Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.