Menüler

ASKI İLAN

03.09.2019

 

AKKESE AT 7

AKKESE PAFTA

BÜYÜKÇAVUÇ

BÜYÜKÇAVUŞ PAFTA

ESER AT

ESER PAFTA

  

             Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan GAP Şanlıurfa 5.Kısım   Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama  Projesi kapsamında bulunan Viranşehir İlçesi, Akkese, Eser ve Büyükçavuşlu Kırsal Mahallelerinde  1. Askı Parselasyon Planı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre otuz (30) gün süreyle askıda kalması ve arazi maliklerinin Parselasyon Planını ve Arazi Toplulaştırma (AT) Listelerini inceleyerek, varsa itirazlarını askı bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüze yapmaları ilanen duyurulur.