Menüler

TOPLULAŞTIRMA İLAN

04.10.2019

      Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Şanlıurfa Suruç Taşbasan 2. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi işi kapsamında bulunan Karaköprü İlçesi Ağılcık Kırsal Mahallesi 3083 sayılı Kanunun 6. maddesine ve Uygulama Yönetmeliğinin 20. Maddesi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzün 18.0.2019 tarih ve 294212 sayılı Olur'u ile Zorunlu Toplulaştırma Alanı olarak ilan edilmiştir. Projemiz kapsamında yürütülmekte olan Karaköprü İlçesi Ağılcık Kırsal Mahallesinde 14.09.2019 tarihinde 30 gün süre ile Toplulaştırma Kararı ilanına çıkılmıştır.