Menüler

SULAK İLAN

13.04.2020

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen "Mardin İli Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi 2.Toplulaştırma Projesi Hizmet Alımı İşi" kapsamında Sulak kırsal Mahallesinde 23.03.2020-25.03.2020 tarihleri arasında yer teslim işlemi yapılmış, belirtilen tarihlerde yer teslimine katılmayan Arazi malikleri veya malik sıfatı taşıyanlarınn yer teslim krokileri ilgili Muhtarlığa gönderilmiş olup yazımız ekinde gönderilmekte olan krokilerin Muhtarlık yerinde 30 (otuz) gün süre ilan edilmiştir.

SULAK_YER_TESLIM_KROKILERI