Menüler

İşletme Halindeki İçmesuyu Tesisleri

Sıra No İli İşin Adı İnşaata Başlanan Yıl İşletmeye Alındığı Yıl
1 Şanlıurfa Şanlıurfa İçmesuyu Tesisleri 1. Kademe Arıtma Tesisi 1998 2003
2 Şanlıurfa Şanlıurfa İçmesuyu Tesisleri 2. Kademe Arıtma Tesisi 2003 2015
3 Şanlıurfa Şanlıurfa İçmesuyu Tesisleri 2. Kademe İsale Hattı 2013 2015