Menüler

04.11.2019 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 917 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 210 si teknik hizmetler ve 64 u GİH ile 2 avukat, 49 4/B li ve 592 işçi olmak üzere genel toplam 917 personel mevcuttur. 

Teknik Hizmetler

 210

Genel İdari Hizmetler

64

Avukat

2

 4/B Personel           

 49

İşçi

 592

TOPLAM

917 

 

TEKNİK PERSONEL DURUMU
 MÜHENDİS
İnşaat 49
Makine 11
Elektrik/Elektronik 13
Bilgisayar 1
Maden 1
Meteoroloji 2
Kimya 3
Harita 11
Ziraat 33
Orman 0
Su Ürünleri  0
Jeoloji 7
Jeofizik 1
Çevre  6
Fizik  1
Endüstri 1
Matematik Mühendisi 0        
Mimar 1
Matematikçi 0
Biolog 0
TOPLAM 139
   
TEKNİKER 55
TEKNİSYEN 14
TOPLAM (sözleşmeli dahil) 211