Menüler

04.05.2017 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 681 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 193'ü teknik hizmetler ve 74'ü GİH ile 1 avukat, 4/C li 18 ve 395 daimi işçi olmak üzere genel toplam 681 personel mevcuttur. 

Teknik Hizmetler

 193

Genel İdari Hizmetler

 74

Avukat

1

 4/C Personel           

 18

 Daimi İşçi

 395

TOPLAM

681

    TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS   İnşaat 45
Makine 12
Elektrik 13
Maden 1
Meteoroloji 3
Kimya 4
Harita 9
Ziraat 18
Orman 0
Su Ürünleri  1
Jeoloji 10
Jeofizik 1
Çevre  5
Fizik  1
Endüstri 1
Matematik Mühendisi 0        
Mimar 1
Matematikçi 1
Biolog 1
TOPLAM 127
   
TEKNİKER 51
TEKNİSYEN 15
TOPLAM 193