Menüler

31.01.2020 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 875 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 209 si teknik hizmetler ve 63 u GİH ile 2 avukat, 49 4/B li ve 550 işçi olmak üzere genel toplam 875 personel mevcuttur. 

Teknik Hizmetler

 209

Genel İdari Hizmetler

65

Avukat

2

 4/B Personel           

 49

İşçi

 550

TOPLAM

875

      TEKNİK PERSONEL DURUMU
 MÜHENDİS
İnşaat 48
Makine 11
Elektrik/Elektronik 13
Bilgisayar 1
Maden 1
Meteoroloji 2
Kimya 3
Harita 11
Ziraat 33
Orman 0
Su Ürünleri  0
Jeoloji 7
Jeofizik 1
Çevre  6
Fizik  1
Endüstri 1
Matematik Mühendisi 0        
Mimar 1
Matematikçi 0
Biolog 0
TOPLAM 141
   
TEKNİKER 54
TEKNİSYEN 14
TOPLAM (sözleşmeli dahil) 209