Menüler

13.06.2018 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 961 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 187 si teknik hizmetler ve 69 u GİH ile 3 avukat, 47 4/B li ve 658 daimi işçi olmak üzere genel toplam 961 personel mevcuttur. 

Teknik Hizmetler

 187

Genel İdari Hizmetler

66

Avukat

3

 4/B Personel           

 47

 Daimi İşçi

 658

TOPLAM

961

    TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS   İnşaat 49
Makine 14
Elektrik 6
Elektronik  8
Maden 1
Meteoroloji 2
Kimya 4
Harita 9
Ziraat 37
Orman 0
Su Ürünleri  1
Jeoloji 9
Jeofizik 1
Çevre  5
Fizik  1
Endüstri 1
Matematik Mühendisi 0        
Mimar 1
Matematikçi 1
Biolog 1
TOPLAM 151
   
TEKNİKER 49
TEKNİSYEN 16
TOPLAM (sözleşmeli dahil) 219