Menüler

05.03.2020 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 891 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 208 si teknik hizmetler ve 65 u GİH ile 2 avukat, 48 4/B li ve 568 işçi olmak üzere genel toplam 891 personel mevcuttur. 

Teknik Hizmetler

 208

Genel İdari Hizmetler

65

Avukat

2

 4/B Personel           

 48

İşçi

 568

TOPLAM

891

 

 

 

 

  

  

 

 TEKNİK PERSONEL DURUMU
 MÜHENDİS
İnşaat 49
Makine 11
Elektrik/Elektronik 12
Bilgisayar 1
Maden 1
Meteoroloji 2
Kimya 2
Harita 11
Ziraat 34
Orman 1
Su Ürünleri  0
Jeoloji 7
Jeofizik 1
Çevre  6
Fizik  1
Endüstri 1
Matematik Mühendisi 0        
Mimar 1
Matematikçi 0
Biolog 0
TOPLAM 140
   
TEKNİKER 54
TEKNİSYEN 14
TOPLAM (sözleşmeli dahil) 208