Menüler

SULAMA PROJELERİ

DSİ tarafından etüd edilen tarıma elverişli arazi miktarı 1 346 650 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 932 250 hektar civarındadır. 2015 yılı sonu itibari ile sulanan toplam alan 353 789 hektardır.  

Yüzölçümü      21 286 km²
Tarıma elverişli arazi 1 346 650 ha
Ekonomik olarak sulanabilir arazi      932 250 ha
2015 yılı sonu itibariyle sulamaya açılan alan    241 850 ha
YAS Sulaması (Tiğem+Özel Mülkiyet)    111 939 ha
 2015 yılı sonu itibariyle sulanan toplam alan    353 789 ha 
İnşaat yatırım programında bulunan saha    212 025 ha
Projesi devam eden saha    318 940 ha
Projesi tamamlanıp inşaat prog. girmeyen saha      13 822 ha 
Planlaması devam eden saha      46 150 ha 
Etüt dışı saha      19 045 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 425 mm
Toplam su potansiyeli 33 582 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 31 742 hm 3 / yıl
Yer altı suyu   1 840 hm 3 / yıl
   

 


HİROELEKTRİK ENERJİ

Su kullanım hakkı anlaşması yapılan 0,50 MW kurulu güç-1,89 GWh / yıl yıllık enerji

Bölgemizin ekonomik olarak üretilebilecek HES enerji potansiyeli 3 124 MW kurulu güç ile 11 540 GWh olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Atatürk Barajı ve HES 2 400 MW 8 900 GWh
Birecik Barajı ve HES 672 MW 2 516 GWh
Şanlıurfa HES   52 MW 124 GWh