Menüler

SULAMA PROJELERİDSİ tarafından etüd edilen tarıma elverişli arazi miktarı 1 349 425 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 934 549 hektar civarındadır. 2019 yılı sonu itibari ile sulanan toplam alan 433 830 hektardır.  

Yüzölçümü      21 375 km²
Tarıma elverişli arazi 1 349 425 ha
Ekonomik olarak sulanabilir arazi      934 549 ha
2019 yılı sonu itibariyle sulamaya açılan alan    304 033 ha
YAS Sulaması (Tiğem+Özel Mülkiyet)    129 797 ha
2019 yılı sonu itibariyle sulanan toplam alan    433 830 ha 
İnşaat yatırım programında bulunan saha    127 807 ha
Projesi devam eden saha    119 923 ha
Projesi tamamlanıp inşaat prog. girmeyen saha    207 485 ha 
Planlaması devam eden saha      45 504 ha 
Etüt dışı saha      
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 400 mm
Toplam su potansiyeli 35 185 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 31 742 hm 3 / yıl
Yer altı suyu   3 443 hm 3 / yıl
   

 

HİROELEKTRİK ENERJİ

Su kullanım hakkı anlaşması yapılan 0,50 MW kurulu güç-1,89 GWh / yıl yıllık enerji

Bölgemizin ekonomik olarak üretilebilecek HES enerji potansiyeli 3 124 MW kurulu güç ile 11 540 GWh olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Atatürk Barajı ve HES 2 400 MW 8 900 GWh
Birecik Barajı ve HES 672 MW 2 516 GWh
Şanlıurfa HES   52 MW 124 GWh